COGNIPLUS


Açıklama : Deneysel psikoloji alanında yapılan deneylerde kullanılan uygulamadır.

Kullanımı : Laboratuvar Ortamı

Kurulu Bulunduğu Lab. : Psychology Lab.

İlgili Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi

Laboratuvar Teknikeri : N/A