E-PRIME PRO


Açıklama : E-Prime, bilgisayar ortamında deneme dizaynları, data toplanması ve analizlerle ilgili olarak kolay kullanımlı Deneysel Psikoloji uygulamasıdır.

Kullanımı : Laboratuvar Ortamı

Kurulu Bulunduğu Lab. : Psychology Lab.

İlgili Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi

Laboratuvar Teknikeri : N/A