LISREL


Açıklama : Yapısal eşitlik modelleme (structural equation modelling) ve analizi alanında kullanılan bir uygulamadır.

Kullanımı : Laboratuvar Ortamı

Kurulu Bulunduğu Lab. : Psychology Lab.

İlgili Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi

Laboratuvar Teknikeri : N/A